Maila era fångstrapporter till andym72@me.com eller Sms 070-3200084.

FÅNGSTRAPPORTER 2021

Dag      namn                           art           vikt    cm     bete         zon.    tid

11/1  Lars Brandt                 Öring          –       70cm  Fluga         3          —          C&R

10/1  Joakim Svensson       Öring          –       60cm  Jigg           1          —          C&R

10/1  Jerry Myllyaho           Öring          –       50cm  Jigg           3          —          C&R

10/1  Andreas Möller          Öring          –       47cm   Jigg           3          —          C&R

4/1   Filip Hansson               Öring          –      75cm  Fluga         3          —          C&R

3/1   Andreas Trobäck         Öring          –       65cm  Jigg           3          —          C&R

3/1   Andreas Trobäck         Öring          –       60cm  Jigg           1          —          C&R

2/1   Viktor Hebrandt         Öring          –       65cm  Wobbler    2          —          C&R

1/1   Andreas Möller            Öring          –       58cm  Jigg            3        13.20.    C&R

1/1   Andreas Möller            Öring          –       75cm  Jigg            3         13.00.   C&R

1/1   Joakim Svensson         Öring          –       56cm  Jigg            4         12.45.   C&R

1/1   Andreas Möller            Öring          –       45cm  Jigg            5         12.30.   C&R

FÅNGSTRAPPORTER 2019

Dag      namn                           art           vikt    cm     bete         zon.    tid

24/3   Andreas Möller          Öring       –         52cm  Fluga       1         17.30.   C&R

24/3   Andreas Möller          Öring       –         32cm  Jigg         1         17.00.   C&R

16/2   Andreas Möller          Öring       –         76cm  Jigg         1         17.30.   C&R

3/2.    Edvin Stenberg          Öring       –         75cm  Fluga.     3.                      C&R

3/2.    Edvin Stenberg          Öring       –         55cm  Fluga.     4.                      C&R

1/1 .     Joakim Svensson .    Öring        –        80cm Jigg .       3 .      10.55   C&R

1/1 .     Andreas Möller .       Öring        –        81cm Jigg .       5 .      11.35 .   C&R

1/1 .     Joakim Svensson .    Öring        –        45 cm Jigg .       3 .      12.30 . C&R

1/1 .     Erik Stenberg .     .    Öring        –        50 cm Fluga .      4      12.00 .  C&R

1/1 .     Erik Stenberg .     .    Öring        –        40 cm Fluga .      3      15.30 .  C&R

1/1 .     Anders  Norman .    Öring        –        –            Jigg .        -.        –          C&R

1/1 .    Peter Ahlgren .     .    Öring        –        65 cm         .        .                       C&R

1/1 .     Peter Ahlgren .         Öring        –        70cm                                            C&R

 

FÅNGSTRAPPORTER 2018

Dag      namn                           art           vikt    cm     bete         zon.    tid

12 jan   Anders Norrman     Öring        4,0    71     jigg            2      14.00

19 jan   Anders Norrman     Öring        2,5    60     jigg           1       16.00

20 jan     Andreas Möller       Öring       –      60      jigg           1                C&R

27 jan    Andreas Möller       Öring       –      58      jigg           2      16.20  C&R

27 jan    Andreas Möller       Öring       –      56      jigg           1       16.40   C&R

23 mars Tommy Möller       Öring        –      62     jigg           2       14.15   C&R

23 mars Tommy Möller       Öring       –        60    jigg           4       16.00  C&R

28 Mars Lars Brandt           Öring        –       63cm  fluga      1        14.30

19  April   Anders Norrman Öring        4,0    75     jigg         2       16.00

FÅNGSTRAPPORTER 2017

Dag      namn                           art           vikt    cm     bete         zon.    tid

1 jan     Peter Ahlgren           Öring       3,6      70      jigg           1                C&R
1 jan     Edvin Stenberg        Öring       –          60      Fluga        1                C&R
13 jan   Anders Norrmann  Öring       3,0      60       Jigg         2      14.30
22 jan  Edvin Stenberg         Öring       –          50     Fluga        2                C&R
22 jan  Edvin Stenberg         Öring       1,5       50     Fluga        2                C&R
22 jan  Edvin Stenberg         Öring       3,1       60     Fluga        2                C&R
27 jan  Ola Muscat                 Öring       –          70     Fluga        4     13.00 C&R
27 jan  Ola Muscat                 Öring       –          50     Fluga        4     13.30 C&R
27 jan  Peter Olsson              Öring       1,7       50     Fluga        2                  C&R
27 jan  Peter Olsson              Öring       5,5       80    Fluga                            C&R
29 jan  Erik Stenberg           Öring         –         86     Fluga        1      15.30  C&R

3   feb  Tommy Möller         Öring         –          53    Fluga         1      14.00 C&R
13 feb  Andreas Möller        Öring         –          55    Fluga         1      16.45  C&R
14 feb  Peter Olsson             Öring         4,3     70     Fluga                             C&R
14 feb  Peter Olsson             Öring         2,1      50    Fluga                             C&R
17 feb  Edvin Stenberg        Öring           –        60    Fluga        5       16.30  C&R
18 feb Peter Olsson              Öring         –          50    Fluga       1                     C&R                                                                                                                                  20 feb Lars Brandt               Öring         –          79    Fluga        1        9.45    C&R
22 feb Joakim Svensson     Öring          –          61    Jigg          3        11.40  C&R
22 feb Andreas Möller         Öring         –          63    Fluga       4        12.30  C&R
22 feb Andreas Möller         Öring         –          75    Fluga       2         13.15   C&R