fiskevatten_karta.pdf

Fisketräckan är ca 2 km lång – indelad i 5 zoner – och slutar vid en gångbro intill Golfbanan i zon 5. Övre gräns är markerad med skylt på bron.

 

Zon 1

Börjar uppströms efter en gångbro ca:50 m från mynningen. Sträckans första del är svårfiskad under växtperioden eftersom vi inte röjer denna delen av ån. En spång finns utlagd genom vassen, en lämplig plats för ”sommarmete”. I övrigt en lättfiskad sträcka för flugfiske och spinnfiske där mycket havsöring fångas under säsongen som börjar 1 januari.

Zon 2

Här finns två bryggor för funktionshindrade att fiska från, en norr om väg 9 och en vid grillplatsen söder om vägen, här finns också FK Sydfiskarnas fiskebod med informationstavla. Lättfiskad sträcka för flugfiske och spinnfiske, även här fångas mycket havsöring under säsongen. Vid brygga norr finns sträckans djupaste håla.

Zon 3

Sträckan har varierande möjligheter till fiske, vattnet är mer skyddat av träd och buskar, djuphålor finns på ett par ställen. Bästa fisket vid lite högre vattenflöde. Zonen slutar vid en spång över ån, där finns även en mindre grillplats.

Zon 4

Klubben har lagt ner mycket arbete på att förbättra fiskens möjlighet att hitta ståndplatser på denna sträcka. Mindre pooler och meandring har gjorts och sträckan går genom öppen terräng med betesdjur på sommaren, i övrigt en lättfiskad sträcka.

Zon 5

I början av sträckan finns en djuphåla, gångstigen längs en hög brant slänt kan vara svår att passera. Sträckan är grund med små djuphålor och strömt vatten, sträckan  är inte lämplig för ”sommarfiske” vid lågvatten. Högvatten under öringsäsongen betyder bra fiske t.ex. med flytande wobbler.