VILLKOR FÖR FK SYDFISKARNAS FISKE I BORGASJÖN
OBS! GÄLLER ENDAST MEDLEMMAR

 

AVSLUTAS DEN 1/7 2023

 

Medlemskortet skall bäras väl synligt vid fisket

 

  • Parkering:​ kan ske vid sjön.
  • Kod till båten ges av Peter Ahlgren 076-029 54 31
  • Max 4 personer får fiska samtidigt och medlemskorten skall bäras väl synligt. Bara fiske från båt är tillåtet.
  • Befintlig plastbåt tillhör FK Sydfiskarna (Skönabecks personal får använda båten).
  • Båtens akter skall fästas vid bojen,årorna låses tillsammans med båten.
  • ​Fiskeförbud gäller närmast slottet, inom röd markering och under fåglarnas häckningstid 15 maj-15juni.
  • ​Fångad fisk omhändertas av fiskaren och får inte lämnas kvar i skogen.
  • ​Klubben för statistik så lämna fångstrapport (vikt) för gädda (även C&R) till andym72@me.com
ÖVRIGT

Området är naturområde – var rädd om träd och buskar och skräpa inte ner.