1992: Sportfisket i Skivarpsån hade bedrivits okontrollerat i några år på den sträcka som tillhörde Skurups kommun. När det blev känt att omfattande fiske bedrevs ville kommunen införa fiskeförbud eller att någon tog över ansvaret så att fisket kunde regleras och redovisas. Vi var några fiskeintresserade som snabbt ordnade ett möte och bildade en interimsstyrelse för det tillfället ville vi inte missa. Den 25 mars bildades klubben och fick namnet FK Sydfiskarna. Klubben bestod av 16 medlemmar och till ordförande valdes Anders Nylén.

Klubben har som mål att bedriva miljö- och fiskevård för att förbättra villkoren för havsöringen i Skivarpsåns vattensystem. Under hösten 1999 startades en omfattande restaurering av Trunnerupsbäcken
som är viktig för havsöringens reproduktion. Dyiga bottnar tas bort och ersätts med lämpligt material för att skapa ett bra flöde samt lekbottnar och ståndsplatser.