Allmänna regler
  • Fiske får endast ske från land med handredskap.
  • Endast ett fiskespö får användas åt gången.
  • Fisket skall bedrivas så störningsfritt som möjligt för andra fiskare, markägare och naturen.
  • Utnyttja markerade fiskeplatser.
  • Visa hänsyn till djur och natur.
  • Skräpa inte ner i naturen.
Karta över fiskevattnet

Karta över fiskevattnet (PDF)

Fiskekort eller medlemsbevis

Vid fiske i Skivarpsån skall giltigt fiskekort eller medlemsbevis i FK Sydfiskarna bäras med sig. Fiskekort och medlemsbevis får ej överlåtas. Medlemsbevis eller fiskekort/swishbetalning skall uppvisas på begäran av tillsynsman, fiskerättsägare eller medlem i FK Sydfiskarna. Funktionshindrad med ledsagare fiskar på samma fiskekort och kvot om fisket bedrivs från bryggorna.

Medlemmars fiske

Familjemedlem får fiska tillsammans med medlem (gäller ej juniormedlemskap) men max 2 fiskespö får användas samtidigt.
Fångsten räknas till medlems kvot i övrigt som allmänhetens fiske.

Fiskarter

Öring, gädda, abborre, mört, sutare, id, ål, vild regnbåge och stationär brunöring. OBS! Brunöring skall återsättas! Ålen är fredad.

Fångstbegräsning

Minimimått för öring: 50 cm.
Max 3 laxartade fiskar per dag/fiskekort.
OBS! All fisk som skall återutsättas hanteras varsamt enligt C&R-principen

Mete

Allt mete förbjudet  tiden 1 januari – 6 april
OBS! I zon 3,4,5 gäller förbjudet till 30 maj.
OBS! Ålmete förbjudet under hela säsongen.
Riktat mete efter öring är förbjudet under hela säsongen.
Öring som fångats genom mete skall återutsättas varsamt enligt C&R-principen.

Fångstrapporter

för öring, regnbåge, gädda och abborre skall lämnas i lådan vid fiskeboden eller till e-post andym72@me.com

Regelbrott och Force Majeure

Den som bryter mot gällande regler eller i övrigt uppträder störande, kan avstängas från vidare fiske i Skivarpsåns vatten.
Överträdelse av Skivarpsåns fiskevattens regler, som medför indraget fiskekort, ger ej rätt att helt eller delvis återfå erlagd avgift. Motsvarande gäller för Force Majeure eller ishinder.

RT90 Syd/Nord-koordinat 6144165
Väst/Öst-koordinat 1361195