REGLER FÖR FISKE INOM OMRÅDET

Giltigt fiskekort eller medlemsbevis i FK Sydfiskarna som skall bäras väl synligt vid fiske och får ej överlåtas.

KONTROLL

Medlemskort eller fiskekort skall uppvisas på begäran av tillsynsman, fiskerättsägare eller medlem i FK Sydfiskarna.

MEDLEMMARS FISKE

Familjemedlem får fiska tillsammans med medlem (gäller ej juniormedlemskap) max 2 fiskespö får användas samtidigt.
Fångsten räknas till medlems kvot i övrigt som allmänhetens fiske.

FISKARTER

Öring, gädda, abborre, mört, sutare, id, vild regnbåge och stationär brunöring.
OBS! Brunöring skall återsättas!

MINIMIMÅTT

Öring: 50 cm

ALLMÄNNA REGLER

Fiskereglerna är utformade så att

  • Fisket skall bedrivas så störningsfritt som möjligt
    för andra fiskare, markägare och naturen.
  • Utnyttja markerade fiskeplatser.
  • Visa hänsyn till djur och natur.
  • Skräpa inte ner i naturen.
FISKEKORT – PRISER

Dagskort (0.00-24.00)
Januari–februari 150:-
Mars–maj 150:-
Juni–augusti 20:-/dag, 60:-/vecka
September 150:-

KORTSÄLJARE
Turistbyrån i Skurup, tel: 0411-53 60 58
Bingsmarkens Camping (juni-september) tel: 0410-256 64

Swish: Uppgifter finns på fiskeboden vid ån

ALLMÄNHETENS FISKE

Fiske får endast ske från land med handredskap.
Endast ett fiskespö får användas åt gången.
Funktionshindrad med ledsagare fiskar på samma fiskekort och kvot om fisket bedrivs från bryggorna.

ALLT METE FÖRBJUDET TIDEN 1/1-6/4

OBS! I zon 3,4,5 gäller förbudet till den 30/5.
OBS! Ålmete förbjudet under hela säsongen.

RIKTAT METE

Efter öring är förbjudet under hela säsongen.
Öring som fångas genom mete skall släppas.

FÅNGSTBEGRÄNSNING

Max 3 laxartade fiskar per dag/fiskekort.
OBS! All fisk som skall återutsättas hanteras varsamt enligt C&R principen.

FÅNGSTRAPPORTER

För öring, regnbåge, gädda och abborre skall lämnas i lådan vid fiskeboden eller till e-post andym72@me.com

REGELBROTT OCH FORCE MAJEURE

Den som bryter mot gällande regler eller i övrigt uppträder störande, kan avstängas från vidare fiske i Skivarpsåns vatten.
Överträdelse av Skivarpsåns fiskevattens regler, som medför indraget fiskekort, ger ej rätt att helt eller delvis återfå erlagd avgift. Motsvarande gäller för Force Majeure eller ishinder.